svētdiena, 2018. gada 25. februāris

Mt.5:10

Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo Debesu valstība viņiem pieder.