otrdiena, 2018. gada 13. februāris

Kol.1:9

Mēs nemitējamies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs topat piepildīti ar viņa prāta atzīšanu iekš visas gudrības un garīgas saprašanas.