trešdiena, 2018. gada 7. februāris

Jņ.1:14

Tas Vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu starpā, pilns žēlastības un patiesības, un mēs redzējām Viņa godību, tādu godību, kā tā vienpiedzimušā Dēla no Tā Tēva.