piektdiena, 2018. gada 9. februāris

2.Tim.1:9

Dievs mūs izglābis un aicinājis ar svētu aicināšanu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savas īpašas apņemšanās un žēlastības, kas mums dota iekš Kristus Jēzus.