pirmdiena, 2018. gada 19. februāris

1.Kor.4:1

Lai ikviens cilvēks mūs tura: par Kristus kalpiem un par Dieva noslēpumu nama turētājiem.