pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris

1.Sam.12:24

Bīstaties tikai To Kungu un kalpojiet viņam uzticīgi no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas lielas lietas viņš pie jums ir darījis.