svētdiena, 2018. gada 14. janvāris

1.Moz.39:23

Tas Kungs bija ar viņu, un ko vien viņš darīja, tam Tas Kungs lika labi izdoties.