svētdiena, 2017. gada 24. decembris

Jer.35:14

Es esmu uz jums vienmēr runājis, bet jūs Mani neklausījāt.