pirmdiena, 2017. gada 25. decembris

5.Moz.4:24

Tas Kungs, tavs Dievs, ir rijēja uguns, Viņš ir dusmīgs Dievs.