trešdiena, 2017. gada 22. novembris

Ps.28:9

Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!