ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Lk.13:30

Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.