piektdiena, 2017. gada 24. novembris

1.Tes.4:17-18

Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!