trešdiena, 2017. gada 15. novembris

1.Kor.6:17

Kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.