trešdiena, 2017. gada 15. novembris

1.Ķēn.8:61

Lai miers ar To Kungu, mūsu Dievu, ir jūsu sirdīs.