trešdiena, 2017. gada 25. oktobris

Raudu dz.3:26

Ir labi klusā garā gaidīt uz Tā Kunga palīdzību.