ceturtdiena, 2017. gada 19. oktobris

Kol.2:7

Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!