pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Fil.2:13

Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.