svētdiena, 2017. gada 1. oktobris

1.Sam.1:11

Kungs Cebaot! Ja Tu Savas kalpones bēdas uzlūkotu un ja Tu mani atcerētos un Tu arī neaizmirstu Savu kalponi.