trešdiena, 2017. gada 20. septembris

Joēla 3:1

Tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu.