svētdiena, 2017. gada 10. septembris

Jes.32:18

Mana tauta tad dzīvos miera mājās, drošos mājokļos.