piektdiena, 2017. gada 15. septembris

Jer.18:14-15

Vai iznīkst no tālienes atplūdušie aukstie un straujie ūdeņi? Bet Mana tauta Mani aizmirsusi!