ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs

Jņ.1:18

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.