svētdiena, 2017. gada 11. jūnijs

Ps.147:15

Viņš noraida Savu vārdu lejup uz zemi, Viņa vārds izplatās strauji.