pirmdiena, 2017. gada 10. aprīlis

Jes.25:8

Nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem.