piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

2.Kor.4:9

Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.