piektdiena, 2017. gada 7. aprīlis

1.Tes.3:12

Jūs lai Tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem.