trešdiena, 2017. gada 25. janvāris

Ps.33:12

Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu!