svētdiena, 2017. gada 15. janvāris

Mal.2:10

Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens Dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neieredzam?