trešdiena, 2017. gada 25. janvāris

Kol.1:12

Jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.