piektdiena, 2017. gada 27. janvāris

2.Sam.2:26

Abners uzsauca Joābam, sacīdams: "Vai lai zobens rij bez apstājas? Vai tu nezini, ka beigu cīņa būs līdz pēdējam vīram?"