piektdiena, 2016. gada 25. novembris

Sal.pam.16:9

Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.