pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

3.Moz.10:3

Tas Kungs bija runājis, sacīdams: Es parādīšos svēts tavā vidū, un, visai tautai to redzot, Es parādīšu Savu godu.