piektdiena, 2016. gada 28. oktobris

Ps.105:4

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!