pirmdiena, 2016. gada 1. augusts

Mt.25:35

Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.