piektdiena, 2016. gada 12. augusts

2.Pēt.1:3

Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai.