ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.