pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs

Ef.5:19

Runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.