piektdiena, 2016. gada 13. maijs

Ps.130:4

Pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas.