trešdiena, 2016. gada 25. maijs

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku.