svētdiena, 2016. gada 3. aprīlis

Jes.33:22

Tas Kungs ir mūsu soģis, Tas Kungs ir mūsu likumu devējs, Tas Kungs ir mūsu ķēniņš, Viņš mūs izglābs.