pirmdiena, 2016. gada 28. marts

2.Tim.1:10

Mūsu Pestītājam Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju.