piektdiena, 2016. gada 19. februāris

Mt.25:40

Patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.