piektdiena, 2016. gada 26. februāris

Jes.5:21

Bēdas lai tiem, kas tikai pašu acīs ir gudri un prātīgi tikai paši savās iedomās!