ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Ap.d.14:27

Tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā Viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis.