piektdiena, 2016. gada 22. janvāris

Ps.105:1

Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus!