ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Kol.1:12

Ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā.