pirmdiena, 2016. gada 18. janvāris

Jes.43:16

Tas Kungs, kas paver ceļu pāri jūrai un taku pāri lieliem ūdeņiem.