svētdiena, 2016. gada 17. janvāris

Jer.31:14

Mana tauta būs paēdināta ar Manas svētības dāvanām, saka Tas Kungs.