piektdiena, 2016. gada 29. janvāris

1.Tim.6:11

Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības.