piektdiena, 2015. gada 6. novembris

Mk.2:14

Garām iedams, Viņš redzēja Leviju, Alfeja dēlu, pie muitas sēžam un tam saka: "Staigā Man pakaļ!"